Hoppa till innehållet

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hvorfor bruker ikke Scandinavian Business Seating det europeiske miljømerket Blomsten?

Svar: Miljømerket Blomsten dekker sertifisering av en bred produktportefølje, men har ingen kategori for kontorstoler. Miljømerket gjelder kun for bruk av treverk og tekstiler i møbler. Sertifiseringen er svært kostbar, og kravene kan oppfylles kun ved å bruke miljøvennlig ark i skriverne. Et selskap som er sertifisert, kan skilte med miljømerket på nettsidene sine, slik at det også ser ut til å gjelde for produktene selskapet produserer. Dette kalles grønnvasking og har til formål å villede kunden. Vi velger å være helt åpne med alle deler av virksomheten vår, ettersom de alle påvirker miljøet.
 

Spørsmål: Hvilke Scandinavian Business Seating-produkter er miljømerket, og med hvilke merker?

Svar: for HÅG

Hele sortimentet: 14025 EPD, GREENGUARD

HÅG Futu
HÅG Futu er tildelt Norsk Designråds Miljøpris. Betingelsene er blant annet utvikling av et produkt eller en løsning med vesentlige miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv.

HÅG Capisco
Det nordiske miljømerket Svanen: HÅG Capisco er 95 prosent gjenvinnbar og består av 43 prosent gjenvunnet materiale.
 

Svar: for RBM

RBM Ana - GREENGUARD

RBM er en del av Scandinavian Business Seating og arbeider kontinuerlig for å bedre miljøprestasjonen. Mange av produktene holder allerede en høyere standard enn de fleste sertifiseringer krever. RBM har sluttet å bruke lim på nesten alle stoler. Aspekter som utskiftbart stoff, utvalgte forhandlere og så videre gjør produktene stadig mer miljøvennlige.
 

Svar: for RH

Hele sortimentet: GREENGUARD

Activ, Extend & Logic 400
14025 EPD – RH var blant de første som fikk denne sertifiseringen.

 

Spørsmål: Hvis dere har produkter som overgår nasjonale sertifiseringskriterier, hvorfor har dere ikke alle sertifiseringene?

Svar: (for alle produkter)
Vi mener det er viktig å fokusere på de store internasjonale miljømerkene. Det er en jungel av sertifiseringssystemer i verden, hvorav mange dekker de samme aspektene. Vårt 5/3-prinsipp dekker samtlige områder som brukes internasjonalt, så hvorfor ikke gjøre det enkelt?
 

Spørsmål: Hva er Greenguard Indoor Air Quality-sertifisering?

Svar: Greenguard Environmental Institute (GEI) ble etablert i 2001 med en målsetning om å forbedre menneskers helse og livskvalitet ved å forbedre inneklimaet og redusere eksponeringen for kjemikalier og annen forurensning. Greenguard Indoor Air Quality Certification-programmet bekrefter at produkter som er beregnet for bruk i kontormiljøer, oppfyller strenge krav til kjemiske utslipp, noe som bidrar til et sunnere inneklima. Produktene testes i uavhengige laboratorier for utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre enkeltstoffer som for eksempel formaldehyd. Les mer her.
 

Spørsmål: Dere sier at produktene deres overgår Cradle to Cradle-standarden. Hvorfor har dere ikke denne sertifiseringen?

Svar: Dette miljømerket tildeles basert på tre hovedkriterier:

  1. Materialkjemi
    – Hvilke kjemikalier brukes i materialene? Er de spesifisert? Er disse de tryggeste som finnes?
  2. Demontering
    – Kan produktet demonteres på slutten av livssyklusen? Kan det da gjenvinnes?
  3. Gjenvinnbarhet
    – Brukes det gjenvunnet materiale i produktet?

Dette representerer to av våre fem fokusområder for å bidra til et bedre miljø. Det denne sertifiseringen ikke dekker, er imidlertid energiforbruket under transport og produksjon. Ettersom Scandinavian Business Seating også tar hensyn til disse faktorene, sier vi at vi overgår vugge-til-vugge.
 

Spørsmål: EPD? Hvorfor bruker dere denne ukjente sertifiseringen?

Svar: Vi tror at ISO 14025-EPD vil bli et av de viktigste verktøyene for å vurdere produkters miljøvennlighet. Det å kunne spore hvilken påvirkning et produkt har på miljøet, har vist seg å være viktig for å gjøre verden til et bedre sted å sitte. HÅG var verdens første produsent med EPD-er for samtlige produkter i 2004. Påstander som ikke kan underbygges med fakta, er ikke særlig mye verdt ...


Spørsmål: Er det mulig å rangere de ulike sertifikatene?

Svar: Nei, men ved å se nærmere på kriteriene for hvert enkelt sertifikat, er det enkelt å se hvilke som påvirker de ulike miljøaspektene.


Spørsmål: Er det mulig å rangere et selskaps miljøprestasjon basert på disse sertifikatene?

Svar: Ja, vi mener at om en bedrift oppfyller standardene som er nevnt i denne brosjyren, kan man vurdere bedriften svært nøyaktig på de områdene man synes er viktige når man skal velge et produkt. De ulike standardene er basert på enkle og klare kriterier, og vi er fullstendig åpne om vår miljøprestasjon. Selskaper som har noe å skjule, skjuler det gjerne.

Produktet har blitt lagt til