Hoppa till innehållet

Forskning og utvikling

Innovasjon og design er en forutsetning for internasjonal suksess i vår bransje. Scandinavian Business Seating har en sterk kultur, lang tradisjon og erfaring når det gjelder forskning og utvikling, både innenfor design, ergonomi og miljø.

Satsingen på forskning og utvikling er høyt prioritert, både på merkevarenivå og på konsernnivå, med FoUmiljøer både i Oslo og Røros i Norge samt Nässjö i Sverige.

Ved å bygge videre på kompetansen på merkevarene HÅG, RBM, BMA og RH, skal Scandinavian Business Seating utvikle produkter og løsninger innenfor de ulike segmentene, som i enda større grad kommer kundene til gode.

Produktet har blitt lagt til