Hoppa till innehållet

Samfunnsansvar

I Scandinavian Business Seating har vi en overgripende ide om at vi har et ansvar utover det å tjene penger, nemlig ved å ta vare på naturen og de menneskene som er involvert.

Vi skal være en miljøbevisst aktør med produkter, tjenester og prosesser som gir minimale klimagassutslipp, ikke er helseskadelige og etterlater minimalt med avfall. Konsernet skal være en ansvarlig samfunnsaktør og våre ansatte skal opptre etisk bevisst. Disse holdningene skal gjennomsyre alt vi gjør, gjennom hele verdikjeden.

I Scandinavian Business Seating skal vi kjennetegnes av våre kjerneverdier: Kundefokus, innovasjon og resultat- orientering. Det forutsetter at vi evner å bygge en kultur for nytenkning, sterkt fokus på våre kunder og målrettet arbeid for å oppnå resultater. Kulturen skal legge grunnlag for engasjement, forståelse og gi retning for alle våre ansatte. Den skal bidra til et godt arbeidsmiljø som gir merverdier for våre medarbeidere, kunder og eiere

Produktet har blitt lagt til